ورود کاربران عضو

شرکت در نظر سنجی

لینک دوستان

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "مرند" woeid in module "mod_sp_weather".

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تصوير از آرشيو
یاد ایام :
مقدمه :
گزارش جالب اشترانکوه در دهه پنجاه ،
بقلم زنده یاد ، محمدپور ، مربی بر جسته
و کهنه کار میهنمان برای هر کوهنورد ، خواندنی است .
او گزارش خودرا با شعری از فردوسی طوس ، آغاز میکند .
هوای شتر کوه و دشت تیان
 زمن بهتر آید ز کل جهان .
در این گزارش ، اشترانکوه را ، آلپ ایران
نام نهاده است .
این گزارش ، انگیزه فعالیت و کار بر روی
اشترانکوه را در آدمی تقویت میکند .
با کوهنوردان لرستان و دلاوران شهر خوش نام بروجرد ، بارها ، اشترانکوه ،
این نماد صلابت و استواری قوم لر و
زادگاه شیر زن تاریخ [ قدم خیر ] را
دیدار کرده ام .
باید با کوه دوست شد و کوه را شناخت
و عشق و مهر را با قلب و روح ، به او هدیه داد و غرور و منیت را در پایش
دفن کرد ، آن وقت است که کوه با تو
دوست خواهد شد ودر شرایط سخت و
دشوار ، راه را بسویت باز خواهد کرد و
میزبانت خواهد شد .

شرح یک صعود :
صعود زمستانی ، برای کوهنوردان
حرفه ای ، آغاز کار و بهار صعود تلقی
میگردد .
در صعودهای زمستانی ، الزاما'' باید
حساب جداگانه باز کرد و کوه در زمستان
کلاس خاص خود را دارد .
باید برای ورود به این کلاس ، استعداد ،
ابتکار ، صبر ، منطق ، سرعت عمل ، هوش و آگاهی را درون کوله پشتی
گذاشت و با خود به کوه برد .
کردستان ، دیار زاگرس ، هیئت کوهنوردی استان از سال پنجاه و هفت
بمدت ده سال توسط اداره کل تربیت بدنی وقت تعطیل گردید .
باز گشائی و فعالیت مجدد ، هیئت سال1367
در ابتدای کار ، برای تجدید حیات و انتقال تجربیات و توجه دستگاه ورزش
به ورزش کوهنوردی ، صعود زمستانی
اشترانکوه در دستور کار قرار داده شد .
بهمن ماه سال 1368
سال 68 رامی توان از سالهای پر برف
یاد کرد .
هفت نفر با توجه به انگیزه و توان ،
انتخاب و بمدت یکماه و نیم به اردوی
آمادگی دعوت شدند .
دوازدهم بهمن ماه ، عازم روستای تیون
شدیم و دیدار با زنده یاد [ مش رضا ]
پیر کوهستان و راهنمای منطقه .
شب را در منزل ایشان با میزبانی مطلوبش سپری کردیم .
اصولا'' راهنماهای کوهستان ،
انسانهائی بی ادعا ، بی توقع و صمیمی
هستند که با دنیائی از خاطرات ریز و درشت ، تلخ و شیرین کوهنوردان را
همراهی میکنند .
روستای تیون پوشیده از برف بود .
علی الرغم آشنائی با منطقه و صعودهای
مکرر ، با مشورت اعضای تیم ، تصمیم بر آن شد ، مش رضا تیم را تا پناهگاه
گل گل همراهی کند .
با حرکت تیم از روستا ، برف شروع به باریدن گرفت و محدودیت دید افزون بر آن .
همراهی مش رضای نیکو سرشت ،
اطمینان خاطری بود برای جلوگیری
از انحراف مسیر و اتلاف وقت و هدر
رفتن انرژی .
پس از برف کوبی سنگین در زیر بارش
برف ، سر انجام بعداز ظهر به پناهگاه سنگی گل گل رسیدیم .
داخل پناهگاه ، برف روبی شد ، پس از
پخت و پز و صرف غذا شب را درون کیسه خواب بر روی زمین خیس به صبح
رساندیم .
پس از صرف صبحانه ، بسوی جان پناه فلزی چال کبود حرکت کردیم .
قابل ذکر است ، تعداد یکصد عدد پرچم
قرمز رنگ در مسیر صعود توسط تیم نصب تا در برگشت و شرایط بحرانی
دچار مشکل نشویم .
برف کوبی نفس گیر و هر چه ارتفاع
بیشتر می شد ، شیب تندتر .
در بیشتر نقاط تا کمر در برف فرو رفته
و ناچارا''هرسه مترنفر جلو برای برف کوبی تعویض می شد .
سنگ جعفر را پشت سر نهاده و بالاخره ،
جان پناه چال کبود در میان مه نمایان شد .
در این محل ، اگر هوا صاف و دید کافی
باشد ، عظمت قلل : سن بران ، گهر و
گل گل و خط الرس متصل به آن و
شیب های هفتاد درجه زیر قلل و یخچالهای تیغه مانند که بر اثر بادهای
شدید تشکیل شده اند ، خود نمائی کرده
وروح و روان هر کوهنورد عاشق پیشه را
جلا میدهند .
باز هم پاکسازی و برف روبی داخل
جان پناه .
اعضای تیم در فرط خستگی با اشتیاق
برف و یخ داخل جان پناه را به بیرون
برده و پس از درز گیری و مرمت
پنجره ها ، جان پناه آماده اطراق شد .
بدنها خسته ، اما روحیه شاداب و مصمم
برای فردای صعود .
کفش ها پس از برس کشی بداخل
کیسه خوابها رفتند .
خبر وضعیت هوا را از رادیو پیگیری و
سپس با ، لالائی موسیقی بخواب رفتیم .
از کیسه خوابهای مدرن ، سالیوا ، کمپ ،
کاریمور و کفش های دو پوش و سه پوش و پوشاک گرم و ضد آب گورتکس و پولار خبری نبود .
اینترنت ، تلفن همراه و جی ، پی ، اس
وجود نداشت .
هر چه بود ، معمولی واز نظر کیفیت در
سطح پائین .
روز سوم با صدای زوزه باد بیدار شده و
برای بررسی اوضاع به بیرون رفته ، باد و بوران همه جا را فرا گرفته و پیام ماندن را بما داد .
پس از مشورت و بررسی با اعضای تیم ،
تصمیم گرفته شد ، در جان پناه بمانیم .
روز چهارم و پنجم طوفان مهلک ادامه داشت ، هفتاد و دو ساعت مجبور به ماندن در جان پناه چال کبود شدیم .
گر چه در صعودهای زمستانی پیش بینی
وقت اضافی و تغذیه اضافی امری اجتناب نا پذیر است .
اما غذا جیره بندی شد .
طوفان سهمگین اجازه باز کردن درب جان پناه را نمیداد ، هر آن ممکن بود درب از جا کنده و پرت شود .

برای رفع نیاز شخصی ، نا چارا'' پرده ای
در داخل جان پناه نصب گردید .
شرایط روحی در چنین صعودهائی ، حیاتی است ، بچه ها شاد و منتظر صعود نهائی .
روز ششم ، باز شدن ابرها و تابش جان بخش خورشید ، پیام صعود نهائی را بما
داد .
سریعا'' برای استفاده از زمان ، کوله های
حمله آماده و پس از بستن درب جان پناه
و بررسی مسیر ، حرکت بسوی قله آغاز شد .
برف تازه و انبوه کوهستان را پوشانده بود .
شیب تند زیر قله برای صعود مناسب نبود و بستر بهمن آماده سقوط .
ترجیحا'' ، بسمت چپ متمایل شده وبه
زیر سنگها و دیواره های خط الراس رفته
واز بالای بستر بهمن ، تراورس وار بر روی یال منتهی به قله ، سوار ، و ساعت
دوازده ظهر تمامی اعضای تیم سر حال و خندان بر فراز قله سن بران ایستاده
وبا گرفتن عکس این صعود دشوار و
بیاد ماندنی را ثبت کردند .
با صرف مختصری تغذیه به طرف جان پناه سرازیر شدیم .
پس از جمع آوری وسایل و بستن درب جان پناه بطرف روستای تیون حرکت نمودیم ، پرچمهای نصب شده در مسیر
جمع آوری نگردید تا برای تیمهای بعدی
که قصد صعود داشتند ، کار ساز واقع شود .
حوالی غروب در روستای تیون ،
مش رضا با اشک شوق به استقبالمان
آمد و نگران از طوفان و شرایط بحرانی
منطقه و ماندن زیاد ما در کوهستان و
درخواست کمک از پاسگاه برای نجات .
به گفته این راهنمای بزرگ تیم ما اولین
تیمی بود که در زمستان شصت و هشت
وارد منطقه شد .
امید است ، با پیشرفت کنونی ارتباطات
و ، ورود تکنولوژی و بهترین پوشاک و لوازم مدرن و حیاتی ، به ورزش کوهنوردی ، هر گز شاهد تلفات تلخ و
جبران نا پذیر کوهنوردان میهنمان که
سرمایه های ارزشمند ، ورزش انسان ساز
کوهنوردی هستند ، نباشیم .
اسامی اعضای تیم :
آقایان : فرید بایزید نژاد .
سعید ملک الکلامی . بهروز چاوشی نژاد .
ارسلان جوانمردی . کمال زمانی .
حمدالله مرادیان . مظفر غلیانی . حسین نعمتیان .
حسین نعمتیان ، بهمن ماه 1368

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مترجم سایت

جستجو در سایت

آمار سایت

1300120
بازدید امروزبازدید امروز589
بازدید دیروزبازدید دیروز1023
بازدید این هفته بازدید این هفته 2704
بازدید این ماه بازدید این ماه 5185
تعداد کل بازدیدهاتعداد کل بازدیدها1300120