امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صعود کانون کوهنوردی و طبیعت گردی فرهنگیان آراز مرند بر قله علمدار در اولین جمعه پاییز  سال 97

نام قله : علی علمدار بلند ترین قله سلسله جبال میشوو مرند

ارتفاع از سطح در یا  : 3155 متر

 نوع برنامه : کوهنوردی

سرپرست برنامه : جواد مقبولی

تاریخ اجرا و پایان آن :97/7/6

مدت زمان رفت و برگشت به روستای ارلن 3 ساعت

مدت زمان صعو د با قدم های کوتاه تا قله : 3/5 ساعت  و برگشت 2 ساعت

تعداد شرکت کننده در این برنامه : 12 نفر

مسیر صعود : ابشار دره سی ارلن

کوه علمدار

 

بر فراز بلندترین قله کوه میشو موسوم به کوه علمدار مقبره ای است که زیارتگاه عده ای از اهالی شهرهای تسوج،دیزج شیخ مرجان ،مرند ،کُشکسرای و... و روستاهای کوچک و بزرگ که از توابع این شهرها میباشند که در اطراف کوه علمدار نیز قرار گرفته اند و به خصوص شهر ایلخچی از توابع اسکو، میباشد. درهمین جا علاوه بر قبری که در خارج از ساختمان در محوطه باز و به بلندی یک متر سنگ چین شده قرار دارد چندین گنبد جدا از هم ولی متصل به یکدیگر نیز وجود دارد که هر یک دارای درب جداگانه ای است که مسلماً برای بیتوته زائرین تعبیه شده است.ساختمان ها از سنگ و آجر ساخته شده و تقریباً می توان گفت سبک دوره صفویه را دارند. نام صاحب قبر سلطان علی بن رستم بر لوح کنده شده یا به گفته ای  صاحب قبر سولطان علی بن مالک اشترنخعی   بوده

    در هر صورت مردمان معتقد زیادی هرساله در فصل تابستان و پاییز برای ادای نزورات و قربانی گوسفند به این محل رو می‌آورند و یکی دو شبانه روز در اینجا و در همین ساختمانها بیتوته می‌کنند و قبر را زیارت می‌نمایند.


مسیرهای دسترسی به قله کوه علمدار:

کوه علمدار بلندترین قله در بین مجموعه کوههای میشو است و 3155 متر ارتفاع دارد و این یعنی عظمت،استواری ،همواره بودن و نفس کشیدن.
دو راه اصلی برای رسیدن به اوج این کوه وجود دارد که عبارتند از:
 مسیر روستای الماس که از توابع شهر تسوج میباشد و در شمال آن شهر و جنوب کوه علمدار واقع شده است،مراجعه کنندگان از این مسیر باید از داخل روستا عبور کنند.

- از شهر کُشکسرای که بعد از شهر مرند در مسیر خوی واقع شده است.
غیر از این دو مسیر اصلی مسیرهای فرعی دیگری نیز وجود دارد که مردم بومی روستاهای اطراف این کوه برای دسترسی به قله از آنها استفاده می نمایند

تصویر بردار :آقایان نجفی و اکبرزاده

تا صعودی دیگر در پناه حق