امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درهفدهم  آبانماه سال نود و هشت صعود انفرادی بر قله  گوی زنگی به ارتفاع 3070متری و ادامه صعود از قله گوی زنگی  به قله فلک میشو  به ارتفاع 2850متری را با یاری خدای سبحان  که از ساعت ۵/۵صبح از پای کوه گوی زنگی شروع کردم و در ساعت۲۰/ ۱۰ صبح در قله فلک استراحت نموده و ساعت ۱۱/۱۰ صبح به همراه دوستان در کنار هم عکسی انداختیم  وبعد فرودم را  از مسیر جوت با جیلار( دو خواهرون) ادامه دادم و بعد از کمی استراحت مسیر را به طرف چشمه ادامه داده و  در حدود ساعت   ۳۰/ ۱۲ در چشمه آغ چای دره سی صعود م به پایان رسید .آرزوی توفیق و سلامتی خواهانم از حق تعالی   برای خودم و دوستان با وقارم ، ودر ضمن این صعود با توجه به شرایط موجود ،برای من رکورد خوبی بود.