امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

بنابه گزارش روابط عمومی باشگاه الپای مرند تعداد 23 نفر از اعضاء ا ین باشگاه یک برنامه دوروزه و شب مانی در ارتفاعات گوی زنگی میشو مرند در مورخه 98/5/3 و همچنین صبح جمعه مورخه 98/5/4 بعد از صرف صبحانه صعود خودرا به طرف قله فلک میشو بر گزار کردند مربی این برنامه بر عهده آقای علی اصغر ابراهیمی بود

 

بنابه گزارش روابط عمومی کانون کوهنوردی و طبیعت گردی فرهنگیان آراز شهرستان مرند

در مورخه 98/5/4روز جمعه  تعداد 14 نفر از اعضاء کانون کوه نوردی و طبیعت گردی فرهنگیان آراز شهرستان مرند بر قله کمال سهند به ارتفاع به سرپرستی استاد جواد مقبولی صعود کردند