امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قلنج:

این کوه با ارتفاع 3264 متردر منطقه ی هرزندات شرقی ودر37 کیلو متری شمال

 شرقی مرند واقع شده است. و جهت کوه از شمال شرقی به جنوب غربی است. ومختصات

قله آن به طول 45 درجه و 47 دقیقه و عرض آن 38 درجه و 44 دقیقه می باشد      

قوش قیه سی 

  این کوه با ارتفاع 1100 متر در منطقه ذوالبین و در32 کیلو متری شمال غربی مرند . واقع شده است

و جهت کوه از جنوب شرقی به شمال غربی بوده ، و محتصات قله آن 45 درجه و 23 دقیقه و عرض آن

38 درجه و 24 دقیقه می باشد.و رودخانه آجی چای از جنوب آن میگذرد.البته فعلا بعلت کمی نزولات

 آسمانی از آب رودخانه خبری نیست. ذوالبین در زمانهای قبل رودخانه زیلبیر فعلی که شهر مرند

در اطراف این رودخانه قرار گرفته بود بعد هابه دلایل مختلف از جمله جاری شدن سیل در بهار موجب

تخریب اطراف شهر میشد . بهرحال طی زمانهای گذشته شهر به طرف جنوب كشيده شد

. و مرند فعلي در حدود3 كيلو متر از زيلبيرجدا شد .رودخانه ی ذکر شده از کوههای قره داغ سرچشمه

میگرفت وبعد از سیراب منطقه ی ذوالبین که طول آن80 کیلومتر تا شهر خوی بوده و به رود قطور

ریخته شده و بعد به رودخانه ارس جاری میشد.

قیچی گایاسی:   

 این کوه با ارتفاع 2220 متر در روستای زنوزق ودر17   کیلو متری  شمال شرقی مرند واقع  شده است.  و جهت کوه از  شمال  غربی به جنوب شرقی بوده , و مختصات قلّه ی آن بطول 45 درجه و54 دقیقه و عرض آن 38 درجه و 34 دقیقه می باشد.

گه چی قا لا سی:

این کوه با ارتفاع 1992 متر در شهر کشکسرای و در20 کیلومتری غرب مرند واقع شده است

و جهت کوه از جنوب شرقی به شمال غربی بوده , ومختصات قلّه ی آن بطول45 درجه و 34 دقیقه و عرض آن 38 درجه و25 دقیقه می باشد

کفتار لو

این کوه با ار تفاع 1565 متردرمنطقه ي هرزندات غربي ودر 27 كيلو متري شمال غربي   مرند واقع  شده است. وجهت كوه  از شمال به جنوب بوده  و مختصات قلّه آن به طول 45 درجه و 37 دقیقه و

عرض آن 38 درجه و 39 دقیقه می باشد.