امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روز جمعه مورخه 98/3/31  صعود مشترک گروه کوهنوردی سهند مراغه و کانون کوهنوردی و طبیعت گردی فرهنگیان آراز شهرستان مرند بر قله گوی زنگی از سلسله جبال میشو مرند

لیدر تیم سهند استاد طاهری

راهنمای صعود : سلیمانپور