امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برنامه روز بیست و چهارم خردادماه  صعود بر قله فلک میشو و  صعود به دوقله مشرف به فلک  که تقریبا از لحاظ ارتفاع همسطح می باشند

ارتفاع از سطح دریا های آزاد 2850 متر

تعدادشرکت کننده 10 نفر

 

 

 

تا صعود دیگر در پناه خدای منان